VÝROBCE sušeného palivového dřeva

Čeština English Deutsch

Projekty spolufinancované EU

V roce 2017

Pořízení nové výrobní technologie na štípání a sušení dřeva

Projekt spolufinancovaný Evropskou Unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.Cílem tohoto projektu je rozšíření technologií o nové výrobní zařízení pro zpracování dřevní hmoty a výrobu
palivového dříví nejvyšší kvality na trhu.

 


V roce 2015

Rozšíření odděleného sběru odpadu – drcení dřevního odpadu

Projekt spolufinancovaný Evropskou Unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.
Cílem tohoto projektu je rozšíření separace odpadů, zejména o velkoobjemový odpad a jeho následné využití.
Vytvořili jsme systém mobilních sběrných míst pomocí kontejnerů, ze kterých je následná využitelná část odpadů dále zpracována drtičem.

 

© Copyright 2024 by Vallate. All Rights Reserved.